Admin

Add new user

Edit user

View Agency Contacts

Zoeken

Taal


English

Français

Español

italiano

Deutsch

Svenskt

Nederlands

中国的

русский

العربية

dansk

norske

Neem contact op met ons

login

Als u nog niet bent geregistreerd kunt u zich eerst registreren Registreren

Als u uw wachtwoord bent vergeten klik hier

 

De " Benefices Industriels Et Commerciaux " ( BIC )


 
Inkomsten gegenereerd uit gemeubileerde huurwoningen worden beschouwd als « benefices industriels et commerciaux ( BIC ) » , in vergelijking met de inkomsten gegenereerd uit ongemeubileerde huurwoningen die worden beschouwd als " revenus fonciers " .

Het bedrag dat belast wordt als volgt berekend : de bruto huuropbrengsten exclusief BTW waaruit wordt afgetrokken van de kostprijs en de hieronder genoemde vergoedingen :

- vergoedingen in verband met de woning ( reparatie , onderhoud ... ) ,

- Syndic 's kosten ( mede-eigendom vereniging ) ,

Belangen - Hypotheek 's ,

-Land (taxe foncière ) ,

- Accountancy vergoedingen .

Voor inkomsten gegenereerd uit gemeubileerde huurwoningen , is het toegestaan ​​om te verrekenen de aankoopprijs van het onroerend goed tegen het inkomen , van jaar tot jaar gedurende 30 jaar . Daarom is het mogelijk om elk jaar aftrekken bepaalde hoeveelheid goederen tegen gegenereerde inkomsten teneinde de inkomsten belast verminderen . De prijs van het meubilair kan ook worden ingesteld tegen deze inkomens , maar slechts gedurende een periode van 10 jaar . De aftrek is de berekening als volgt :

Prijs van de woning - 10 % overeenkomt met de prijs van de grond ( die niet wordt afgetrokken ) = het resultaat wordt gedeeld door 30 (voor 30 jaar ) . Dit bedrag kan jaarlijks worden afgetrokken gedurende 30 jaar .

Exemple :

Aankoopprijs: 300 000 € + 10 000 € van meubilair .

berekening :

- Voor het pand :

300 000 -10 % = 300 000-30 000 = 270 000 €

270 000 / 30 = 9000 € - Bedrag om elk jaar af te leiden ( gedurende 30 jaar ) .

- Voor het meubilair :

10 000 / 10 = 1000 € - Bedrag om elk jaar af te leiden ( gedurende 10 jaar ) .

- Zodra deze vergoedingen , kosten en verrekening afgetrokken , wordt de winst belast tegen 20 % + 15,5% van de sociale bijdragen (de zogenaamde " CSG " en " CRDS " ) .

Dus als u bijvoorbeeld verhuur van uw woning ter waarde van 300.000 euro en ontvang zeggen een 6 % NETTO rendement per jaar ( na onderhoudskosten , reparaties en management fees ) gelijk is aan 18.000 euro dan kan je de volgende veronderstelling dat u 80 % financiën te nemen op een aftrek rente van 3 % :

- Hypotheekrente van 7.200 euro per jaar

- Taxe fonciere van 700 euro per jaar

- Accountants kosten van 300 euro peer jaar

Deze kosten oplopen tot 8200 euro p / a , die als je toevoegen aan de 10.000 euro per jaar aftrekbaar voor de afschrijving van de totale te verrekenen inkomen is 18.200 euro per jaar , die in fiscale termen komt neer op een 200 euro verlies in dat jaar , wat betekent dat er geen voorheffing verschuldigd .

Op deze manier bezit en verhuur van gemeubileerde woning in Frankrijk is een heel fiscaal efficiënte manier van beleggen.